Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF01) - komponent Kultúrne dedičstvo v rámci programu Kultúra

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu CLTBF01 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy CLT01 na podporu obnovy kultúrneho dedičstva:


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku


Informácia o redakčnej oprave č. 1 zo dňa 25.7.2019 vo výzve CLTBF01

Informácia o redakčnej oprave č. 2 zo dňa 6.8.2019 vo výzve CLTBF01