Otvorená výzva na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom v oblasti súčasnej kultúry a živého umenia (CLTBF05)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ určenú na posilnenie spolupráce a zlepšenie poznatkov a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko v oblasti súčasnej kultúry a živého umenia:

Výzva CLTBF05 na predkladanie žiadostí o príspevok


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku