Ministerstvo životného prostredia SR: Výzva na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí - ClimaLocal (ACC04)

  • Dátum: 15.12.2020
  • Programy: Klíma

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca Programu SK-Klíma vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) - kód ACC04 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

Unikátnou príležitosťou pre žiadateľov je realizovať svoje projekty na báze bilaterálnej spolupráce so subjektami z Nórska a prostredníctvom vytvorených partnerstiev získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how vo výzvou podporovanej oblasti.

  • Dátum zverejnenia výzvy: 15.12.2020
  • Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 26.02.2021

Výzva je dostupná na webovej stránke Správcu programu (Ministerstvo životného prostredia SR): https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/

Kontaktné údaje na Správcu programu nájdete tu: https://www.minzp.sk/eea/kontakty/


Výsledky výberového procesu v rámci výziev č. 3 (ACC05) a č. 4 (ACC04) programu SK-Klíma


Prehľad projektových zmlúv v rámci výzvy ACC04 programu SK-Klíma – aktualizácia