Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu:

Text výzvy CLT01

Príručka pre žiadateľa 

Schémy štátnej pomoci 

Často kladené otázky (FAQ) k výzve CLT01 (aktualizované 12.11.2019)


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov. 

Aplikácia na predkladanie žiadostí