Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu:

Text výzvy CLT01

Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)

Schémy štátnej pomoci 

Často kladené otázky (FAQ) k výzve CLT01 (aktualizované 12.11.2019)

Informácia o redakčnej oprave č. 1 zo dňa 19.11.2019 vo výzve CLT01


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt bola uzavretá.


Uzávierka výzvy CLT01 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie (13.12.2019)

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT01 programu Kultúra (13.08.2020)

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT01 programu Kultúra – AKTUALIZÁCIA k 13.11.2020

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT01 programu Kultúra - AKTUALIZÁCIA k 23.12.2020