Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (Climaurban)

  • Dátum: 29.11.2019
  • Programy: Klíma

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlásilo:

  • výzvu na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR a
  • výzvu na predkladanie žiadostí o projekt ACC02 financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Výzva je určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000.

Cieľom oboch výziev je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom.

Obe výzvy sú dostupné na webovej stránke Správcu programu (Ministerstvo životného prostredia SR): https://www.minzp.sk/fondy/eea/vyzvy/vyzvy-2.html

Kontaktné údaje na Správcu programu nájdete tu: https://www.minzp.sk/eea/kontakty/