Výzva na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Výzva je zameraná na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a  podnikmi na Slovensku a v Nórsku s cieľom zvýšiť kvalitu a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci dvoch oblastí: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Projekty na stredoškolskej úrovni sa môžu zamerať na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a/alebo na preklenutie priepasti medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce. Projekty na úrovni vysokoškolského vzdelávania sa môžu zamerať na budovanie intenzívnejšej spolupráce s malými a strednými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami a na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom na inštitucionálnej úrovni. Podporené budú projekty realizované s projektovým partnerom z Nórska.


Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej agentúry: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/638-bin-sgs02 

Výsledky výzvy BIN SGS02: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-aktuality/718-vysledky-vyberoveho-procesu-v-ramci-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej-spoluprace-medzi-instituciami-vysokoskolskeho-vzdelavania-strednymi-skolami-a-sukromnym-sektorom-kod-vyzvy-bin-sgs02


Kontakty na správcu programu Výskumná agentúra:

  • norskegranty@vyskumnaagentura.sk
  • +421 210 13 823 or +421 907 487 913

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bola uzatvorená v pondelok 28.2.2022. V rámci Výzvy bolo prijatých 13 žiadostí v celkovej výške žiadaného grantu 2.234.847 eur. V súčasnosti prebieha posudzovanie a hodnotenie žiadostí.