Otvorená výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom (FBR02)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje otvorenú výzvu FBR02 pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom.

Výzva je vyhlásená v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorého cieľom je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom vo vybraných oblastiach podpory:

  • Politická a inštitucionálna spolupráca  medzi Slovenskom a Nórskom.
  • Kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku.

Text výzvy FBR02


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh (Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond)

Vzor Zmluva o príspevku vrátane Ponuky na poskytnutie príspevku