Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF02) - komponent Umenie v rámci programu Kultúra

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu CLTBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy CLT02 na podporu súčasného umenia:


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku


Informácia o redakčnej oprave č. 1 zo dňa 25.7.2019 vo výzve CLTBF02

Informácia o redakčnej oprave č. 2 zo dňa 6.8.2019 vo výzve CLTBF02