Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy CLT02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia:

Text výzvy CLT02

Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)

Schémy štátnej pomoci 

Zoznam potenciálnych donorských partnerov projektov - len v  anglickom jazyku

Často kladené otázky (FAQ) k výzve CLT02


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt bola uzavretá.


Uzávierka výzvy CLT02 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie (16.01.2020)

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT02 programu Kultúra (12.08.2020)