Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu DGVBF01 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci Výzvy DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom:

Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh

Informácia o uzávierke prvého kola výzva DGV01


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku


Informácia o redakčnej oprave č. 1 zo dňa 25.7.2019 vo výzve DGVBF01

Informácia o redakčnej oprave č. 2 zo dňa 6.8.2019 vo výzve DGVBF01