Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV02)

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, ktorej cieľom je podpora už existujúcich služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí a integrácia týchto služieb do intervenčných tímov na lokálnej úrovni.

Text výzvy DGV02


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Vzor Projektovej zmluvy

Vzor Partnerskej dohody


Zoznam potenciálnych donorských partnerov projektov - len v  anglickom jazyku


Informácia o redakčnej oprave č. 1 zo dňa 4.6.2021 vo výzve DGV02


APLIKÁCIA NA PREKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONANIE HODNOTENIA ORGANIZÁCIE


Elektronická aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov.

Aplikácia na predkladanie žiadostí