Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV02)

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, ktorej cieľom je podpora už existujúcich služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí a integrácia týchto služieb do intervenčných tímov na lokálnej úrovni.

Text výzvy DGV02

Často kladené otázky (FAQ) k výzve DGV02 (zverejnené 22.7.2021)


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Vzor Projektovej zmluvy

Vzor Partnerskej dohody


Zoznam potenciálnych donorských partnerov projektov - len v  anglickom jazyku


Informácia o redakčnej oprave č. 1 zo dňa 4.6.2021 vo výzve DGV02


Výzva DGV02 bola uzatvorená.


Uzávierka výzvy DGV02 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie - vyhodnotenie


Výsledky výzvy DGV02