Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky výzvy DGV02

18.02.2022

10. februára 2022 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu DGV02.

Výzva DGV02 bola vyhlásená 14. mája 2021 a bola zameraná na podporu intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 3 329 412 €.

Výzva bola uzatvorená 16. septembra 2021. Predložených bolo celkovo 10 žiadostí o projekt v celkovej výške 5 160 757 €. V rámci výzvy bude podporených šesť projektov v celkovej výške projektového grantu 3 178 194 €. Žiaden z podporených projektov nebude implementovaný v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska.


Výsledky výzvy DGV02