Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (ACC_BF 01)

  • Dátum: 10.02.2020
  • Programy: Klíma

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty kód ACC_BF 01 financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska 2014-2021.

Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, pričom realizované iniciatívy/aktivity musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu SK-Klíma. O príspevok môžu žiadať všetky právnické osoby založené na Slovensku, alebo v jednom z prispievateľských štátov.

V rámci výzvy je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 5 000 €.
Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 50 000 €.

Dátum zverejnenia výzvy: 10.02.2020

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: výzva je otvorená do vyčerpania disponibilnej alokácie

Výzva je zverejnená na webovej stránke Správcu programu (Ministerstvo životného prostredia SR): https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc_bf-01/

Kontaktné údaje na Správcu programu nájdete tu: https://www.minzp.sk/eea/kontakty/