Výzva na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúceho projektu v programe Kultúra (CLTDP2)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca Programu SK-CULTURE vyhlásilo výzvu na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov pre existujúci projekt v programe Kultúra, financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva je určená pre Židovskú náboženskú obec Trenčín, ktorá realizuje projekt CLT01004 - „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne. Cieľom výzvy je umožniť prijímateľovi realizovať dodatočné aktivity, ktoré prispievajú k cieľu ich projektu. Alokáciu na túto výzvu tvoria neprerozdelené (disponibilné) finančné prostriedky z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín na predloženie žiadostí (dátum uzatvorenia): 4.2.2024
Text výzvy CLTDP2