Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (LDIBF01) - komponent Miestny rozvoj a inklúzia

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu LDIBF01 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy LDI01 na podporu miestneho rozvoja a inklúzie:


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku