Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty FBRTG01 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

Text výzvy FBRTG01


Návrh Príručky k bilaterálnemu fondu vrátane príloh


Vzor Zmluva o príspevku vrátane Ponuky na poskytnutie príspevku