Pozastavenie možnosti predkladať žiadosti o príspevok v rámci výzvy pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty FBRTG01!

11.03.2020

S ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 v Európe, Národný kontaktný bod oznamuje potenciálnym žiadateľom / partnerom, že možnosť predkladať žiadosti o príspevok v rámci výzvy pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty s označením FBRTG01 (Fond pre bilaterálne vzťahy), bola pozastavená s účinnosťou od 12. marca 2020. 

O opätovnom otvorení predmetnej výzvy budeme informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.


Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)