Výzva BIN01 – výzva na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov v rámci Zelených inovácií v priemysle a verejnoprospešných technológií (financovaná z Nórskych grantov)

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP plánuje vyhlásiť výzvu s názvom BIN01 – výzva na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov v rámci Zelených inovácií v priemysle a verejnoprospešných technológií (financovaná z Nórskych grantov).


Oprávnené aktivity:

  • Vývoj, výroba a komercionalizácia produktov, služieb a zelených technológií
  • Ozeleňovanie prevádzok
  • Inovácie vo verejnoprospešných technológiách a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Alokácia výzvy: 11 578 235 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: november 2020