Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV02)

Prostredníctvom aplikácie je potrebné predkladať výlučne finálne znenia jednotlivých dokumentov a príloh.