Granty EHP a Nórska sa opätovne pripájajú k úspešnej sérii informačných aktivít INFODNI PRE SAMOSPRÁVU

12.04.2019

Granty EHP a Nórska sa opätovne pripájajú k úspešnej sérii informačných aktivít INFODNI PRE SAMOSPRÁVU.

Ide o tri podujatia určené potenciálnym žiadateľom, ale aj všetkým tým, ktorí majú záujem čerpať rozličné typy grantov dostupných v SR, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. Podujatia sú organizované Úradom vlády SR - odborom programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi.

Prvé zo série podujatí sa uskutočnilo 4. apríla 2019 v Banskej Bystrici. Bližšie informácie o podujatí.

Druhé zo série podujatí sa uskutoční už v pondelok 15. apríla 2019 v Bratislava. Bližšie informácie o podujatí.