Informačný online seminár k výzve BIN 02

02.08.2021

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov, pozýva záujemcov na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02). Výzva je financovaná z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Malé, stredné a veľké podniky sa môžu v rámci výzvy uchádzať o podporu projektov v rozmedzí od 200 tisíc eur do 2 miliónov eur. Výzva je otvorená do 4.10.2021. Pre výzvu sú k dispozícii finančné prostriedky vo výške 5 415 882 €.

Seminár sa uskutoční: 12. augusta 2021 (štvrtok), 10:00 - 12:00, online 

V prípade záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom online formulára, v ktorom uvediete svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme link na pripojenie na informačný seminár.

>> REGISTRÁCIA TU <<

 

Program

10:00 - 10:05      Privítanie

10:05 - 10:30      Základné informácie k Výzve BIN 02, Eva Zelizňáková, vedúca programového referátu

10:30 – 10:50      Formulár žiadosti v systéme egrant, Zuzana Letková, manažérka programovania, metodiky a monitoringu

10:50 – 11:00      Prestávka

11:00 – 11:30      Tvorba rozpočtu, Jaroslav Gajdoš, vedúci finančného referátu

11:30 – 12:00      Otázky a odpovede