Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky 1. uzávierky výzvy DGV01

24.05.2021

Dňa 3. mája 2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021, rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre 1. uzávierku výzvy schémy malých grantov DGV01.

Výzva bola vyhlásená dňa 18. júla 2019 a bola zameraná na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom.

1. uzávierka výzvy schémy malých grantov DGV01 bola 15. októbra 2019 a celkovo 8 žiadostí o projekt bolo predložených v celkovej výške 1 445 616 eur. Rozhodnutím správcu programu bude podporených 7 žiadostí o projekt s alokáciou 1 242 086 eur, z toho bude 1 projekt implementovaný v partnerstve s donorským projektových partnerom z Nórska.

Výsledok 1. uzávierky výzvy DGV01 môžete nájsť tu: Tabuľka_Výsledky 1.kola výzvy DGV01