Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce


NázovProjektObsatarávateľStav

Zmluvy

ProjektObstarávateľ / Názov zákazkyZmluva