Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi