Často kladené otázky (FAQ) právneho charakteru

Klinutím na otázku, zobrazíte odpoveď.

Otázka č. 1:

Ako prebieha predkladanie vyžiadanej dokumentácie k podpisu projektovej zmluvy?

Odpoveď č. 1:
  1. Ak ide o dokument vytváraný žiadateľom alebo partnerom, predkladá sa originál dokumentu.
  2. Ak ide o existujúci dokument, resp. dokument vydávaný treťou stranou, postačuje predložiť kópiu dokumentu.
  3. V prípade, že sa vyžaduje úradne overený dokument (ako napr. podpisový vzor štatutárneho zástupcu), je to uvedené priamo v sprievodnom liste k ponuke na poskytnutie grantu, resp. v žiadosti o predloženie.