Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv, verzia 1.1

Názov usmernenia: Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv, verzia 1.1 (účinná od 17.5.2023)
Číslo usmernenia: U – NKB – 1/2017
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 17.5.2023
Určené pre subjekty:

  • Národný kontaktný bod
  • Správcovia programov (v zmysle Dohody o implementácii programu)
  • Certifikačný orgán (v zmysle uznesenie vlády SR č. 146/2017)
  • Orgán auditu (v zmysle uznesenie vlády SR č. 146/2017)
  • Orgán pre nezrovnalosti (v zmysle uznesenie vlády SR č. 146/2017)
  • Prijímatelia (v zmysle projektovej zmluvy)
  • Partneri projektov (v zmysle partnerskej dohody)
  • Úrad vládneho auditu
  • Žiadatelia v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (v zmysle uzavretej zmluvy)

Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv, verzia 1.1 (účinná od 17.5.2023)

Prílohy

 

Zmeny naznačené formou sledovania zmien v pôvodnej verzii 1.0


Archív: Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv, verzia 1.0