Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.2 (účinné od 17.5.2023)

Názov usmernenia: Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.2 (účinné od 17.5.2023)
Číslo usmernenia: U – NKB – 6/2019
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 17.5.2023
Určené pre subjekty: v zmysle Usmernenia, čl. 1

Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.2 (účinné od 17.5.2023)

 


Archív: Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.0

Archív: Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1 (účinné od 27.5.2022)