Bilaterálna výzva GGCBF02 vyhlásená dnes!

30.09.2021

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 30. septembra 2021 bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameranú primárne na digitálnu spoluprácu v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Cieľom bilaterálnej výzvy GGCBF02 v rámci  programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií so zameraním primárne na digitálnu spoluprácu a to za predpokladu, že príjemca a partner/i, sú aktívne zapojení do prípravy iniciatívy a jej realizácie. Bilaterálny fond GGC podporí vyvážené partnerstvá (bilaterálne alebo multilaterálne), ktoré všetkým stranám prinesú prospech zo spolupráce.

Táto výzva všeobecne podporuje komplexné a dlhodobejšie iniciatívy namiesto jednorazových iniciatív. Berúc do úvahy zásady proporcionality a výšku príspevku poskytovaného v rámci tejto výzvy, očakávajú sa komplexné iniciatívy kombinujúce rôzne bilaterálne aktivity. Vítané sú série aktivít spolupráce s určitým výsledkom, vrátane okrúhlych stolov alebo diskusií, ktoré budú logicky naplánované.

Z prostriedkov Nórskych grantov, Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR sú na bilaterálnu výzvu, ktorú spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyčlenené prostriedky vo výške 30 000 eur. O granty sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia do 30. septembra 2022, 23:59 hod. SEČ alebo do vyčerpania disponibilnej alokácie.


Výzva GGCBF02