Hľadáte nórskeho partnera pre program boja proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu?

08.10.2021

V prípade, že ste budúci žiadateľ a hľadáte nórskeho partnera projektu, predstavujeme vám organizáciu, ktorá prejavila záujem o spoluprácu alebo možnosti prepojenia vás s inými partnermi, vhodnými pre váš budúci projekt. Organizácia Åpenhet je nórsky GovTech a DataViz SME so sídlom v Osle a Paríži. Špecializuje sa na dobrú verejnú správu a tvorbu politík založených na overených dátach a údajoch. Zaoberá sa projektmi na implementáciu advokácie založenej na faktoch, zvyšovaním informovanosti a vývojom monitorovacích riešení.  Åpenhet je tiež súčasťou veľkej siete sociálnych podnikov v Nórsku. Ak ste organizácia, ktorá hľadá partnerov donorských krajín pre program boja proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu,  Åpenhet  vám môže pomôcť spojiť vás s vhodnými nórskymi partnermi, alebo môžete nadviazať partnerstvo práve s nimi. V prípade záujmu navštívte priamo spoločnosť na webovej stránke https://www.apenhet.com/, alebo ich kontaktujte na email kleng.bratveit@apenhet.com.