Implementačná fáza programu Miestny rozvoj a inklúzia oficiálne spustená!

13.11.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj a inklúzia“ organizoval dňa 13.11.2019 otváraciu konferenciu tohto programu v Bratislave.

Počas otváracej konferencie bola slávnostne podpísaná Programová dohoda o financovaní tohto programu.


Cieľom programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť. Program pozostáva z 3 komponentov: 1) miestny rozvoj a zníženie chudoby, 2) inklúzia Rómov a ich posilnenie a 3) deti a mládež v ohrození, prostredníctvom ktorých prispeje k posilneniu sociálneho a hospodárskeho rozvoja najmenej rozvinutých okresov a k zlepšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a kapacity škôl pre inkluzívne vzdelávanie.


Prezentácie z otváracej konferencie:

Fotogaléria