Innovation Norway - tretia výzva v programe "Sociálny dialóg - dôstojná práca"

09.09.2021

Zahraničný správca programu - nórska vládna agentúra pre inovácie - Innovation Norway vyhlásil tretiu výzvu v rámci programu "Sociálny dialóg - dôstojná práca".

Cieľom programu je posilnenie spolupráce medzi zamestnávateľskými organizáciami, odborovými organizáciami a verejnými orgánmi a podpora dôstojnej práce. Program prispieva k tomu, aby prijímateľské krajiny boli lepšie vybavené na riešenie problémov nezamestnanosti a aby boli podporené osvedčené postupy v oblasti dôstojnej práce v úzkej spolupráci s nórskymi partnermi.
 
Všetky bližšie informácie sú k dispozícii tu: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork

Priamy link na výzvu pre Slovensko: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-ryddemappe--arkiv/eea-grants/decent-work/3rd-call-texts/final-sddw-3rd-call-for-proposals-slovakia-2021.pdf


Termín na predkladanie žiadostí o projekt je 16. december 2021, 13:00 hod. (SEČ)


Tento program nespravuje slovenský správca programu, ale Nórska vládna agentúra pre inovácie (Innovation Norway), preto ak máte nejaké otázky je potrebné kontaktovať priamo správcu programu - Innovation Norway na emailovej adrese: decentwork@innovationnorway.no