Ministerstvo životné prostredia SR: Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výziev ACC04 a ACC05 v programe SK-Klíma

22.02.2022

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy:

  • pre 6 projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 4, kód ACC04 „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 4 800 000 eur.
  • pre 2 projekty, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 3, kód ACC05 „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (ClimaInfo)“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške grantu 446 222 eur.

Bližšie informácie a prehľad projektových zmlúv nájdete na webstránke správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostedia SR: