Ministerstvo životného prostredia SR: Informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03

17.01.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Klíma“) podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k vyhlásenej výzve schémy malých grantov ACC03 s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)“, ktorá je určená pre základné a stredné školy.

Bližšie informácie o pripravovanom seminári, vrátane možnosti registrácie nájdete na webovej stránke správcu programu: https://www.minzp.sk/eea/informacne-podujatia/