Ministerstvo životného prostredia SR: Nové výzvy vyhlásené!

16.12.2020

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlásilo dňa 15.12.2020 dve výzvy na predkladanie žiadostí o projekt zamerané na:

  • ACC04 - Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (ClimaLocal) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
  • ACC05 - Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (ClimaInfo) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzvy sú dostupné na webovej stránke Správcu programu (Ministerstvo životného prostredia SR): https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/

Kontaktné údaje na Správcu programu nájdete tu: https://www.minzp.sk/eea/kontakty/