Ministerstvo životného prostredia SR: Predĺženie výzvy ACC04 (ClimaLocal)

01.03.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) - ClimaLocal, ktorým sa mení dátum uzatvorenia výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 31.03.2021.

Aktualizovaná dokumentácia k výzve č. 4 (kód ACC04) v znení Usmernenia č. 1, s účinnosťou od 27.02.2021, je zverejnená na nasledovnom odkaze: https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/.


Kontaktné údaje na Správcu programu nájdete tu: https://www.minzp.sk/eea/kontakty/


Výsledky výberového procesu v rámci výziev č. 3 (ACC05) a č. 4 (ACC04) programu SK-Klíma