Ministerstvo životného prostredia SR: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci Programu SK-Klíma

13.12.2019

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje „Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt“ za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Databáza odborných hodnotiteľov bude zostavená na účely odborného hodnotenia žiadostí o projekt. 

Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa Programu „Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy“, a to pre hodnotenie žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam na predkladanie žiadostí o projekty.

Uzávierka výzvy je 15. januára 2020.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke správcu programu - Ministerstvo životného prostredia SR - http://www.minzp.sk/fondy/eea/aktuality/