Možnosť prihlásiť sa na informačné podujatie tzv. match-making event pre základné a stredné školy v rámci programu Klíma

25.10.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ v úzkej spolupráci s donorskými partnermi programu, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre základné a stredné školy na nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci plánovanej výzvy malej grantovej schémy zameranej na podporu aktivít na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizovanými školami. Registrácia je možná do 30. októbra 2019.

Bližšie informácie <<<TU>>> (webová stránka Správcu programu)


Kontakt na Správcu programu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

  • Ing. Henrietta Somogyi; Tel: +421/ 906 314 290, bilateralnyfond@enviro.gov.sk
  • Mgr. Lenka Strižencová; Tel: +421/ 906 314 256, bilateralnyfond@enviro.gov.sk