Nové informačné video k výzve LDI01 v programe Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

21.08.2020

Prinášame informačné video k aktuálne vyhlásenej výzve LDI v programe Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01)