Nový telefónny kontakt Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

23.02.2021

Dovoľujeme si informovať žiadateľov a prijímateľov na zmenu telefónneho čísla Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pôvodné telefónne číslo +421 2 20925 516 je od utorka 23.2.2021 nahradené novým telefónnym číslom +421 2 2092 8464.