Otváracia konferencia programu Miestny rozvoj a inklúzia

11.10.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“ podporeného z Grantov Nórska 2014 - 2021, skr. Miestny rozvoj a inklúzia, si dovoľuje informovať verejnosť o otváracej konferencii tohto programu.

Cieľom programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť. Program pozostáva z 3 komponentov: 1) miestny rozvoj a zníženie chudoby, 2) inklúzia Rómov a ich posilnenie a 3) deti a mládež v ohrození, prostredníctvom ktorých prispeje k posilneniu sociálneho a hospodárskeho rozvoja najmenej rozvinutých okresov a k zlepšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a kapacity škôl pre inkluzívne vzdelávanie.

Otváracia konferencia sa uskutoční:

  • 13. novembra 2019, 10:00 hod.
  • Hotel Bôrik, Bratislava

Registráciu je potrebné vykonať prostredníctvom linku https://forms.gle/cHQf5L2BEt4UaAAz9​ najneskôr do 4. novembra 2019.

Kapacitné možnosti konferencie sú limitované. V prípade naplnenia kapacity, bude registrácia uzatvorená pred vyššie uvedeným termínom, t. j. pred 04. 11. 2019. Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu v prípade, že sa za jednu organizáciu zaregistruje viac ako 2 osoby. Registrácia sa stáva platnou až po jej potvrdení zo strany správcu programu. Potvrdenie bude zaslané záujemcovi o účasť najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia registrácie.

Predbežný program konferencie

Tlačová správa vydaná dňa 11.10.2019