Platnosť emailových adries - zmena

06.08.2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že platnosť emailových adries končiacich @vlada.gov.sk bola definitívne ukončená.

Od 1.8.2021 nás prosím kontaktujte výlučne prostredníctvom emailových adries končiacich @mirri.gov.sk.


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov

Odbor grantov EHP a Nórska 
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská republika

eeagrants@mirri.gov.sk 

Telefón: +421 2 2092 8464