Prihlasovanie na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj a inklúzia predĺžené do 10.11.2019!

04.11.2019

Prihlasovanie na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj a inklúzia bolo predĺžené do 10.11.2019. Kapacitné možnosti otváracej konferencie sú limitované. Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu v prípade, že sa za jednu organizáciu zaregistruje viac ako 2 osoby.

Pre registrácie uskutočnené po 5.11.2019 nebude zasielané potvrdenie zo strany Správcu programu. V prípade, že správca programu nebude mať kapacity, aby registráciu akceptoval, takýto registrovaný účastník bude informovaný bezodkladne.

Cieľom programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť. Program pozostáva z 3 komponentov:

  1. miestny rozvoj a zníženie chudoby,
  2. inklúzia Rómov a ich posilnenie a 
  3. deti a mládež v ohrození,

prostredníctvom ktorých prispeje k posilneniu sociálneho a hospodárskeho rozvoja najmenej rozvinutých okresov a k zlepšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a kapacity škôl pre inkluzívne vzdelávanie.

Otváracia konferencia sa uskutoční:

  • 13. novembra 2019, 10:00 hod.
  • Hotel Bôrik, Bratislava

Registráciu je potrebné vykonať prostredníctvom linku https://forms.gle/cHQf5L2BEt4UaAAz9​ najneskôr do 10. novembra 2019.


Tlačová správa vydaná dňa 11.10.2019

Predbežný program konferencie (aktulizácia ku dňu 5.11.2019)