Prihláste sa na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01)

25.06.2021

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014-2021, pozýva záujemcov na Informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01). Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Malé, stredné a veľké podniky sa môžu v rámci výzvy uchádzať o podporu projektov v rozmedzí od 200 tisíc eur do 2 miliónov eur, do 17.9.2021. Pre výzvu sú k dispozícii finančné prostriedky vo výške 11 578 235 milióna €.

7. júl 2021 (streda), od 10:00 hod. do 12:20 hod., online 

V prípade záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom online formulára, v ktorom uvediete svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme link na pripojenie na Informačný seminár.

Bližšie informácie a registráciu nájdete na webovej stránke Výskumnej agentúry.