Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02

10.08.2020

Dňa 20. júla 2020 Úrad vlády SR ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021, rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre otvorenú výzvu GGC01 a výzvu Schémy malých grantov GGC02.

Obe výzvy boli vyhlásená dňa 16. septembra 2019 a boli zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti, ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy.

Otvorená výzva GGC01 bola uzatvorená dňa 31. januára 2020 a celkovo 11 žiadostí o projekt bolo predložených v celkovej výške 5 829 205  eur. Tri projekty budú podporené v rámci výzvy  vo výške 1  818 825 eur a všetky tri projekty budú implementované v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska. Štyri projekty sú umiestnené v rezervnom zozname pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov.

Výzva Schémy malých grantov GGC02 bola uzatvorená dňa 15. januára 2020, pričom bola predložená 1 žiadosť o projekt vo výške 166 202 eur. Žiaden projekt nebude v rámci tejto výzvy podporený.  

Výsledky výziev môžete nájsť tu: Tabuľka_Výsledky výziev GGC01 a GGC02