Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky výzvy DGV01

09.08.2021

Výzva schémy malých grantov na podporu inštitúcií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01) bola vyhlásená dňa 18. júla 2019 vtedajším správcom programu Domáce a rodovo podmienené násilie – Úradom vlády SR v rámci Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021.

V rámci 1. kola uzávierky výzvy schémy malých grantov DGV01 bolo prijatých celkovo 8 žiadostí o projekt v celkovej výške 1 445 616 eur. Rozhodnutím správcu programu Domáce a rodovo podmienené násilie Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zo dňa 3. mája 2021 bolo podporených 7 žiadostí o projekt s alokáciou 1 242 086 eur, z toho bude 1 projekt implementovaný v partnerstve s donorským projektových partnerom z Nórska.

Do uzávierky 2. kola výzvy schémy malých grantov DGV01 boli predložené 3 žiadosti o projekt v celkovej výške 468 506 eur. Rozhodnutím správcu programu, ktoré nadobudlo účinnosť 22. júla 2021, budú podporené všetky 3 predložené žiadosti o projekt s alokáciou 468 506 eur. Z celkového počtu 3 žiadostí 1 projekt bude implementovaný v partnerstve s donorským projektových partnerom z Nórska.

Prehľad podporených projektov výzvy DGV01 môžete nájsť tu: Tabuľka_Výsledky DGV01