Seminár pre budúce partnerstvá v rámci výzvy CLT03 zameranej na podporu súčasného umenia a kultúry

27.11.2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, podporeného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní on-line Seminára pre budúce partnerstvá na podporu bilaterálnej spolupráce v rámci výzvy CLT03, ktorý je organizovaný v spolupráci s donorským programovým partnerom Rada Nórska pre umenie.

Seminár pre budúce partnerstvá sa uskutoční formou webinára dňa 9. decembra 2020, od 10.00 hod  - 15.00 hod.

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa, prosím, registrujte prostredníctvom nasledovného linku:

https://forms.gle/V1hJ95XsTgFfUzE99

Registrácia sa uzatvára 7.12.2020

Link na online seminár bude najnekôr 8.12.2020 zaslaný na Vami uvedenú emailovú adresu v registračnom formulári.

Seminár bude prebiehať výlučne v anglickom jazyku. V rámci seminára bude vytvorený on-line priestor na komunikáciu v tematických skupinách s jednotlivými potenciálnymi donorskými partnermi projektu. Seminár bude organizovaný prostredníctvom platformy MS Teams.