Správa o stave implementácie Grantov EHP a Nórska za rok 2020 v celoeurópskom kontexte je vydaná!

14.06.2021

Granty EHP a Nórska predstavujú záväzok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska podporovať udržateľnejší a inkluzívnejší rast v Európe, podporovať bilaterálnu spoluprácu a riešiť spoločné výzvy. Programové obdobie 2014 - 2021 predstavuje doposiaľ najambicióznejšie úsilie štátov EHP / EZVO, ktoré vyústilo do celkového rozpočtu 2,8 miliárd EUR určeného na posilnenie bilateriálnych vzťahov a zníženie sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe.

Granty sa udeľujú prostredníctvom programov, ktoré odrážajú priority Európskej únie. Každý prijímateľský štát má niekoľko programov, ktoré sa zameriavajú na najdôležitejšie témy v rôznych oblastiach.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Grantoch EHP a Nórska v celoeurópskom kontakte, prispievateľské štáty priprava tzv. Status Report 2020.

***

Zdroj: www.eeagrants.org