Štátny pedagogický ústav: Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

21.10.2020

Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva v rámci projektu: „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“

Štátny pedagogický ústav v rámci preddefinovaného projektu s názvom  „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ financovaného z programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov, Nórske granty 2014-2021,  organizuje školenie školiteľov v oblasti ľudských práv  a demokratického občianstva. 

Na školení spolupracuje partner projektu European Wergeland Centrum –organizácia Rady Európy. Školenie je určené pre odborníkov v oblasti vzdelávania – učiteľov, lektorov učiteľov a ďalších odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou inklúzie a majú školiteľské skúsenosti v rámci výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Účasť na seminári je bezplatná.

Podrobné informácie ako aj spôsob prihlasovania nájdete tu:

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-skolenie-skolitelov-oblasti-ludskych-prav-demokratickeho-obcianstva.html