Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

14.02.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní Stretnutia s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy DGV02 zameranej na intervenčné tímy na lokálnej úrovni poskytujúce služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Pripravované stretnutie nadviaže na diskusiu k zameraniu predmetnej výzvy zahájenú na Otváracej konferencii programu Domáce a rodovo podmienené násilie z februára 2019.

Dátum konania diskusie: 10.3.2019 od 10:30 hod.

Miesto: Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, 974 01 Banská Bystrica

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa prosím registrujte <<<TU>>> 

Kapacitné možnosti miestnosti sú limitované, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, v prípade naplnenia kapacitných možností. Registrácia je otvorená do 28.02.2020.