Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019

19.12.2018

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v Novom roku 2019!

****
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
Odbor grantov EHP a Nórska